BESKOOP

Tarihçemiz

 
 
      Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İle Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan 18.12.2008 imza tarihli protokol ve ek protokolleri gereğince;
    Bursa ili merkezinde değişik yerleşim bölgelerinde ruhsatsız ve sağlıksız yapılardan oluşan işyerlerinin Bursa İli Kestel İlçesi Çataltepe Mevkiinde inşa edilecek Bursa Kestel Büyük Sanayi Sitesinde toplanması projesine ilişkin yapılan iş ve işlemler neticesinde gelinen noktadan;
     20 Eylül 2018 tarih ve 108 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında ‘’Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli’’ orta vadeli program(2019-2021)’in onaylanmasına,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 16.maddesi gereğince karar verilmiştir’’ denmektedir.
Bu programın 1. 2 yer alan temel hedeflerin 5. Maddesinde “ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır..’’ hususları belirtilmektedir.
Protokol ve ek protokoller kapsamında ;
     a)Kamulaştırma süreleri tamamlanmış.
     b)İmar süreleri tamamlanmış
     c)I.Etap 125 İşyeri projesi Toki’ce tamamlanmış ve Besob’a teslim edilmiştir.
   d)Bursa Kestel Büyük Sanayi Sitesi genel altyapı işi ise yüklenicinin iflası nedeni ile %87.40 seviyesinde Toki tarafından fesih edilmiştir.
     e)Öte yandan sözü edilen orta vadeli program nedeni ile 2.Etap işyeri inşaatı işi ihalesi Toki’ce yapılamamaktadır.

     Bu itibarla 2.Etap işyeri inşaatı işi ihalesinin yapılamamasından dolayı oluşan/oluşacak mağduriyetleri önlemek ve inşaat işlerine başlamak üzere Besob öncülüğünde “S.S Besob Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’’ kurulmuştur. Sürecin devamlılığının (Toki olmadan) sağlanabilmesi için Toki ve Besob arasında mahsuplaşmanın sağlanması, oluşan borcun ödeme şeklinin belirlenmesi ve protokol konusu taşınmazların Besob/Kooperatife mülkiyet devirlerin yapılması gerekmektedir.
    Açıklanan bu gerekçelerle 7 No’lu Ek Protokol (mahsuplaşma)düzenlenmiştir. Bu mahsuplaşma protokolü, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi başkanlığı, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, S.S. Besob Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından 21.03.2019 Tarihinde imza edilmiştir.