BESKOOP

Misyon - Vizyon

S.S. BESOB ESNAF VE SANATKARLAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
 
           Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İle Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan 18.12.2008 imza tarihli Protokol ve Ek protokolleri gereğince;
         Bursa il merkezinde değişik yerleşim bölgelerinde ruhsatsız ve sağlıksız yapılardan oluşan işyerlerinin, Bursa İli Kestel İlçesi Çataltepe Mevkiinde inşa edilecek Bursa Kestel Büyük Sanayi Sitesinde toplanması projesine ilişkin yapılan iş ve işlemler neticesinde gelinen noktadan;
Sorumluluklarımızın bilinci dahilinde,Besob öncülünde projeye para yatıran hak sahiplerinin kurucu ortaklığı ile Bursa Ticaret Sicil 101330 nolu19.10.2018 Tescil Tarihli S.S. Besob Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (BESKOOP) kurulmuştur.         
            Sanayi Sitesi Projesi için Besob ve Toki’ye para yatıran hak sahipleri Kooperatifimize davet edilerek Temmuz-2019 Tarihi itibarı ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak üyelikleri tesis edilerek Kooperatifleşme süreci başlamıştır.
             Bilim ve teknolojide öncü, sanayide güçlü bir Türkiye vizyonunda, Sanayi AR-GE politikalarına yön verecek,20 meslek grubunun konuşlanacağı Sanayi yapılanmasını kooperatif marifeti ile sağlamak, gelişen ve hızla küreselleşen dünyada Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alması, modern yapılarda ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerinin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip olan, bölgede önemli ölçüde istihdam yaratacak çeşitli meslek gruplarının entegresi konumunda esnaf ve sanatkar kümeleşmesinin sağlanarak Bursa Kestel Büyük Sanayi Sitesi’ni oluşturmak amacı ile yola çıkılmıştır. 
 
         Sanayi bölgesinde yapılacak işyerlerinin teknolojik dönüşümünü sağlamak üzere inovatif, yerli̇, yenı̇lı̇kçı̇,akıllı üretı̇m sı̇stemlerı̇ne sahip,iş sahiplerimizin ve çalışanlarının da çalışma ve yaşam kalitesini yükseltmek; Ülkemizin bilimsel ilerleyiş ve yükselişini destekleyecek olan üretim teknolojilerinin dönüşüm ve sürdürülebilirliğin sağlanması,nitelikli iş gücünü sağlamak misyonumuzdur.
 
  • TOPLAM PROJE ALANI             : 375 HA. DIR.
  • ÖZEL MÜLKİYET                        : 286 HA. 
  • ORMAN ALANI                          : 70 HA. 
  • YOL,DERE,NATO BORU HATI  : 19 HA. 
  • KAMULAŞTIRILAN ALAN          : 2.822.481,26 m2 dir.
  • KAMULAŞTIRMA BEDELİ          : 62.716.882,81.-TL 
  • SANAYİ İMARLI ARSA                : 2.030.115,81 m2.dir
  • İMAR ADALARI TOP.TAPU        : 85 Adet.
  • YAPIMI PLANLANAN İŞYERİ     : 3.500 Adet.
 
         Planlanan alan içerisinde, sanayi, ticaret, mesleki ve teknik eğitim alanları ile park ve yeşil alanları, sağlık alanı, kongre kültür merkezi, itfaiye alanı, güvenlik alanı, dini tesis alanı, MBR Arıtma alanı, otopark alanları ve sosyal donatıları, geniş yolları, altyapı sistemi ile ruhsat yönetmeliklerine uygun, günümüz teknolojik yapı tekniklerine göre imal edilmiş modern işyerlerini içeren Bursa Kestel Büyük Sanayi Sitesi misyonlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.
 
BURSA KESTEL BÜYÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ
"BURSA TARİHİNİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM SAYILABİLECEK PROJELERİNDEN BİRİDİR."